homesitemap
werkwijze
profiel

IT care gebruikt werkmethoden die zijn gebaseerd op betrouwbare besturingsprocessen waarin moderne methodieken zijn geweven op een wijze waardoor starre conventionele processen flexibel worden en de degelijke structuur niet wordt aangetast.

Opdrachten worden vooraf gegaan door zorgvuldige analyses van de wensen, de mogelijkheden en ook de beperkingen van de klant. Een objectief advies met een reële kans van slagen is een voorwaarde voor elke opdracht. Bij aanvang van de opdracht is er een door de opdrachtgever goedgekeurd plan van aanpak met daarin duidelijke afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voortgangsbewaking en rapportage geven een goed inzicht in de status van de opdracht.

"Tijdige bijsturing voorkomt dat opdrachten uitlopen"