logo
veranderingsmanagement

De informatietechnologie is voor vele bedrijven inmiddels een kernactiviteit van de organisatie geworden. Met de huidige inbedding van de ICT binnen de bedrijfsvoering gaat het doel van de ICT-organisatie verder dan het automatiseren van gegevensintensieve taken uit de bedrijfsprocessen. De ICT-organisatie is in een lastig parket gekomen. Aan de ene kant moet men de technologische ontwikkelingen volgen en aan de andere kant de bedrijfsvoering ondersteunen. Dus men moet niet alleen intern georiënteerd zijn, maar ook klantgericht. Met andere woorden: strategisch bezig zijn door binnen het budget te blijven, op langere termijn te denken, maar ook op korte termijn resultaten te leveren.

De veranderende rol
De klassieke ICT-organisatie zal moeten worden getransformeerd tot een dienstverlenende organisatie waarbij een klant-/leverancierrelatie wordt gehanteerd. Deze moet bedrijfs- en servicegericht zijn en ook zelfverbeterend. Een belangrijk onderdeel daarvan is het invoeren van het element ondernemerschap. De ICT-organisatie moet een zichtbare bijdrage gaan leveren aan het bedrijfsresultaat, waarbij de ICT een middel is.
Evenals elke afdeling in de organisatie moet ook ICT werken aan het genereren van nieuwe mogelijkheden voor de organisatie. De ICT-organisatie moet de bedrijfsprocessen ontwikkelen met de ervaring vanuit de gebruikersorganisatie. Het uiteindelijke streven zal zijn de ICT in alle business units te integreren. Dan wordt de ICT-organisatie onderdeel van de bedrijfsvoering.

De taken en functies
De taken van de automatiseerders verschuiven van uitvoerend naar ondersteunend. Dit betekent omschakeling van procesgericht naar een klantgericht werken. De automatiseerder zelf moet meer consultant worden en zich niet meer laten leiden door de technologie maar door dat wat noodzakelijk is voor de onderneming.
De functies vervagen doordat niet tijdig kan worden ingegaan op de vele veranderingen. Branche-organisaties hebben het moeilijk om te  komen tot adequate taak- en functie beschrijvingen. De ICT-organisatie is daarbij op zichzelf aangewezen en dient alert te zijn op de taakgebieden van ICT-medewerkers. Deze overlappen elkaar op onderdelen waardoor dubbel werk wordt gedaan en verantwoordelijkheden moeilijk zijn te achterhalen.

De medewerkers
Het doorvoeren van veranderingen bij medewerkers met door de tijd achterhaalde taken en functies is noodzakelijk. De interesse naar nieuwe takenpakketten of functies moet worden gecreëerd. De aan hun competentiepunt zittende medewerkers krijgen een nieuw carrièreperspectief en moeten daarin worden begeleid.

"Doodlopende paden worden in beeld gebracht en omgeleid tot een perspectiefvol werkterrein."