logo
projectmanagement

Het imago van ICT projecten is helaas niet goed. Veel gehoorde klachten zijn dat de projecten te lang duren, te veel kosten en te weinig opleveren. IT care verzorgt het projectmanagement vanuit een haalbaarheidsonderzoek waarna een plan van aanpak wordt gemaakt met tijd- en kosten calculaties. Het project wordt vanaf de inrichting beheerst door het inzetten van de juiste medewerkers en het bewaken van de voortgang van activiteiten en kosten. Mogelijke overschrijdingen worden aangegeven zodat er tijdig kan worden ingegrepen.
Projectmanagement wordt verzorgt voor o.a. het managen van nieuwe ontwikkelingen, veranderingen, implementaties, verhuizingen, conversies en migraties.

Projectmethodiek
Ruime kennis en ervaring is aanwezig voor het managen van complexe ICT-projecten. Daarbij wordt afhankelijk van het soort project, gebruik gemaakt van project management methodieken als Dynamic System Development Methodilogy (DSDM), Information Technologie Infrastructure Library (ITIL) en PRojects IN Controlled Enviroments (PRINCE2) ect.

"Gezocht wordt naar creatieve oplossingen met draagvlak voor alle organisatieonderdelen."

Naast complexe projecten kunnen ook kleinere (deel)opdrachten worden uitgevoerd zoals; het organiseren en inrichten van Service Level Agreement, kosten doorbelasting, accountmanagement, document management, pakketselectie, werving en selectie enz..