logo
IT service management

De informatietechnologie is voor vele bedrijven inmiddels een kernactiviteit van de organisatie geworden. De rol van de ICT-organisatie is daardoor belangrijker geworden en zal moeten worden getransformeerd van een techniek georiënteerde organisatie naar een dienstverlenende organisatie waarbij een klant-/leverancierrelatie wordt gehanteerd. Deze moet bedrijfs- en servicegericht zijn en ook zelfverbeterend.

Professionalisering
Professionalisering van de ICT organisatie door het formaliseren van beheerprocessen is noodzakelijk geworden. Het aanbrengen van een eenduidige structuur en het vastleggen van de onderlinge samenhang van processen wordt mogelijk door het invoeren van IT Service Management. ITSM maakt deel uit van de Information Technology Infrastructure Library beheersmethodiek. ITIL is ontstaan uit een verzameling “best practices” in de IT-dienstverlening. De ITIL-mehodiek heeft zich ruimschoots bewezen en wordt wereldwijd toegepast.

itsmf
IT care is lid van ITSMF

Kwaliteitsmanagement
Voor het verbeteren van het ICT product en de beheersing daarvan in het bijzonder speelt kwaliteitsmanagement een belangrijke rol. In de opdrachten kunnen we werken volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de internationale ISO norm dat kan worden voordragen voor het ISO-cerificaat. Hierdoor wordt vertrouwen verkregen en zal meer aanzien ontstaan.

Verandering ICT organisatie
Het invoeren van ITIL kent ook zijn beperkingen. Het is veelomvattend en grijpt naast het operationeel niveau ook in op de bestuurlijk kant en het strategische en tactische niveau van de organisatie. De risico’s om te verzanden in complexe en bureaucratische processen zijn groot. Hierdoor ontstaan vaak zeer lange doorlooptijden dat kan leiden tot het mislukken van de invoering.

Implementatie
Onderzoek naar de mogelijkheden van het adequaat invoeren van IT Service management is essentieel. Ambities dienen realistisch te zijn en het verwachtingspatroon moet worden afgestemd op de haalbaarheid van de organisatie.

"IT care staat voor een pragmatisch aanpak."