logo
informatiemanagement

De Informatie Technologie wordt steeds verder doorgevoerd binnen de bedrijfsprocessen van de organisatie en is dus een belangrijk bezit van de organisatie geworden. Het informatietijdperk heeft er zelfs toe geleid dat het bezit van informatie hoger wordt gewaardeerd dan de vaste activa binnen de organisatie.

Informatieplan
Een goed ingevoerd informatieplan is onderdeel van het bedrijfsbeleid en biedt de mogelijkheid tot het beheersen van de informatiebehoefte en kan kosten besparen.

Informatiebeleid
Het informatiebeleid wordt gevormd vanuit de behoefte van de gehele organisatie, dus vanaf het management tot en met de werkvloer. Om de informatiebehoefte in beeld te brengen zal deze moeten worden ge´nventariseerd, geanalyseerd, gedefinieerd en afgestemd op de doelen van de organisatie, en vervolgens daarop moeten worden bijgesteld.

Continu´teit
Voor de continu´teit van het gebruik van het informatieplan moet er voldoende draagvlak binnen de organisatie worden verkregen en behouden. Een toekomstvaste informatievoorziening is niet mogelijk omdat organisaties niet statisch zijn, en vooral omdat de ICT constant aan veranderingen onderhevig is. Dit zet het informatieplan onder druk. Een goed opgezet informatieplan biedt de mogelijkheid tot het onderkennen van de gevolgen van veranderingen en kan snel op de gewenste wijzigingen worden bijgesteld.

Communicatie
Communicatie op management- en technisch niveau en met medewerkers die de taken uitvoeren is van belang om de medewerker, de ICT-organisatie en de gebruikersorganisatie bij elkaar te brengen.

Methodiek
Voor het opzetten, organiseren en implementeren van de informatiehuishouding bestaan verschillende methodieken. Daarbij komt dat elke organisatie uniek is. Belangrijk is:

"De methode te kiezen die het best bij de klantenorganisatie past."