logo
applicatiemanagement

Het organiseren en inrichten van applicatiebeheer, functioneel beheer en gebruiksbeheer is voor alle applicaties noodzakelijk. Of het nu gaat om eenvoudige zelfgebouwde hulpmiddelen of organisatiebrede Enterprise Resource Planning toepassingen zoals SAP en GIS: alle applicaties maken deel uit van en leveren een bijdrage aan de bedrijfsvoering en zullen moeten worden beheerst. IT care maakt hiervoor gebruik van beproefde methodieken zoals Application Service Library (ASL) en Business Information Service Library (BISL), aangevuld met een brede praktijkervaring waardoor valkuilen worden vermeden. Vanuit de bedrijfsvoering van de organisatie wordt de nadruk gelegd op de pragmatiek van de toepassingen en het verkrijgen van draagvlak van medewerkers en gebruikers.

De gebruikers
Voor het definiëren en uitvoerbaar maken van aanpassingen wordt samengewerkt met gebruikers en vanuit hun wensen. Dit kost:

"meer tijd in het voortraject maar verdient zich na de implementatie dubbel terug."